EPS का यी मुख्य नीति थाहा नभए?? अप्ठारोमा परिएला…जानि राखौ…..

के तपाई लाई थाहा छ EPS का यी मुख्य नीति थाहा नभए पछुताउनु पर्ला

काठमाडौं , कोरियाको रोजगारी धेरै नेपालीको सपना हो । कोरियामा हुने कमाईले धेरै युवालाई यसमा लोभ्याइरहेको छ । हुन त कोरियाको काम पनि कठिन हुन्छ र विशेष गरी कृषि क्षेत्रका श्रमिकले समयमा तलव नपाउने लगायतका समस्या भोगिरहेका छन् । तर पनि कोरियामा काम गर्न जान चाहने युवाको संख्या ठूलो छ । कोरियाको पहिलो पटकको रोजगारीसँगै पुनः काममा जाने अवशरका बारेमा पनि धेरैको रोजाई र चासो हुने गरेको छ । यस बारेमा सउलस्थीत नेपाली दुतावासका पुर्वश्रम सहचारी अनिल गुरुङको सुझाव :

१.पुनः प्रवेश:   रोजगार प्रणाली भनेको के हो ? पुन: प्रवेश रोजगार प्रणाली कोरिया सरकारद्धारा लागू गरिएको एक बिशेष थप सुविधायुक्त रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम हो । यस अन्र्तगत ई.पि.एस. अन्र्तगत आएका ती कामदारहरु जसले कोरियामा रोजगारदाता परिवर्तन नगरी ४ (चार) बर्ष १० (दश) महिनाको अवधि पूरा गरेर कोरियाबाट स्वदेश फर्केको तीन (३) महिना पछि पुनः आफू स्वदेश फर्कनु अघिको कार्यस्थलमा (कल कारखाना, कृषि, मत्स्यपालन ईत्यादि) आई थप अवधि काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।

२. पुनप्रवेशको लागि कस्तो ब्यक्ति योग्य हुन्छन् ?

(क) ई.पि. एस. अन्र्तगत कोरिया आएका आप्रवासी कामदारहरु ।
(ख) कम्पनी परिवर्तन नगरी सम्पूर्ण कार्य अवधि (४ (चार) बर्ष १० (दश) महिना) सोही रोजगारदाताकोमा काम गरेको ।

(ग)रोजगारदाताबाट पुनः प्रवेशकोलागि सहमत भई सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द«मा करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ।
(घ )कामदार श्रम करार अवधि समाप्त हुन अघि नै स्वेच्छिक रुपमा स्वदेश फिर्ता भएको ।

३. पुन: प्रवेश गर्न के गर्नुपर्छ ?

(क) रोजगारदाताले नजिकको रोजगार सेवा केन्द्रमा आफनो कामदारको करार अवधि समाप्त हुनु भन्दा बढीमा तीस (३०) दिन तथा घटिमा सात (७) दिन अगावै पुन प्रवेश रोजगारको लागि निवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ । रोजगारदातासंग पुनः प्रवेश पछिको Job Contract गरेको तथा स्वदेश जानु अघि पुनः रोजगार गर्न पाउने पत्र Job Contract साथैमा लिएर जानु उपयुक्र्त हुने ।

४. पुन: प्रवेशको लागि कामदार कहिले स्वदेश फर्कने ?
कामदारहरुले रोजगार सेवा केन्दबाट स्वीकृत पुन प्रवेश रोजगार अनुमति प्राप्त गरी सके पछि तथा आफनो रोजगार अवधि समाप्त हुनु अगावै अनिवार्य रुपमा स्वदेश फर्कि सकेको हुनुपर्ने ।

५. पुन: प्रवेश रोजगार प्रकृया कसरी अगाडि बढाउने ?

(क) स्वदेश फर्केका कामदारहरुले सात (७) दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालय (ई.पि.एस. शाखा कार्यालय , ग्र्वाको , ललितपुर) मा सुचिकृत गर्ने ।

६.सर्मपित कामदार पुन प्रवेश रोजगार प्रणालीका फाईदा के हो ?

यसरी आउने कामदारहरुले सेवा सम्बन्धि तालिम तथा भाषा परीक्षा उत्र्तिण गर्नु नपर्ने तथा उनीहरुलाई उमेरको हदबन्दी समेत नलाग्ने ब्यवस्था रहेको छ । साथै यस्ता कामदारहरुलाई शुरुमा तीन बर्ष(३ बर्ष) को अवधि रोजगार गर्न पाउने तथा पछि १ बर्ष १० महिना थप गर्न पनि सकिने ।

(७) Special EPS- TOPIK के हो ?

कोरियामा आएका बिदेशी कामदारहरु जसले कोरियामा शुरुको तीन (३) बर्षको रोजगार अवधि पछिको थप रोजगार अवधि समाप्त हुनु अगावै स्वेच्छिक रुपमा स्वदेश फर्कन्छन्, उनीहरुलाई कम्प्युटरमा आधारित बिशेष परीक्षा (सीबिटी) उत्तिर्ण गरेमा स्वदेश फर्केको ६ महिना पछि रोजगारको लागि कोरियामा पुन: प्रवेश गर्न सक्ने अनुमति हो । यसका लागि उमेर ३९ बर्ष ननाघेका हुनु पर्छ । यो परिक्षा नेपाली कामदारहरुको हकमा नेपालको ग्र्वाकोमा, ललितपुरमा रहेको Special EPS- TOPIK सीबीटीसेन्टरमा तोकिए अनुरुप हुन्छ ।

(८) EPS-TOPIK CBT को फाईदा के के हो ?

यस प्रणाली अन्र्तगत रोजगारीका लागि आउने कामदारहरुले पनि शुरुको अवधि जस्तै कोरियामा कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यस्ता कामदारहरुले अभिमुखिकरण तालिम लिई रहनु पर्दैन ।

९. EPS-TOPIK CBT दिएर कृषिको कामदार उत्पादन क्षेत्रमा आउन सक्छ ?

EPS-TOPIK CBT दिएर कृषिको कामदार उत्पादन क्षेत्रमा पनि आउन सक्छ । परीक्षा फारम भर्दा आफूले जान चाहेको क्षेत्र रोज्नु पर्छ र उत्तिर्ण हुनु पर्छ ।

१०. EPS अन्र्तगत कोरियामा प्रवेश गरिसके पछि के गर्ने ?

(क). सम्बन्धित तलिम केन्द«मा तालिम लिने (३ दिन) तथा स्वास्थ्य जांच समेत गर्ने । आवश्यक बीमाहरु गर्ने । ( स्वदेश फिर्ता खर्च बीमा तथा दुर्घटना सम्बन्धी बीमा गर्ने) (ख). कम्पनी तोकिने, काम शुरु गर्ने, ९० (नब्बे) दिन भित्र सम्बन्धित आप्रावासन कार्यालयमा गई Certificate of Allien Registration Card लिनु पर्छ । (यस अघि लागु औषध सम्बन्धि मेडिकल जांच गर्ने) उल्लेखित कार्यहरु बापत करीब तीस हजार वन ( कोरियन वन ३००००) लाग्ने तथा सम्बन्धित कामदारले नै ब्यर्होनु पर्ने । (ग) बांकी बीमा गर्ने- जस्तै स्वास्थ्य बीमा (अनिवार्य) ईत्यादि । (घ) स्वेदश फिर्ता ३ बर्ष पछि वा पुन रोजगार भएमा थप १ बर्ष १० महिना भित्र ।

११. कामबाट कति दिन अनुपस्थित रहेको खण्डमा गैर कानूनी बसाई प्रमाणित हुन सक्छ ?

सामान्यतया कामदारहरु कामबाट अनपस्थित रहनु हुदैन । ब्याख्या गर्न सकिने उपयुक्त कारण नभई आप्रवासी कामदार ५ (पांच) दिन भन्दा बढी कार्यस्थलबाट अनुपस्थित भएमा त्यस्तो कामदारलाई दर्ता नगरिएको (गैर कानूनी) बसाई प्रमाणित हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

१२ बसाईको म्याद थप्ने अनुमति तथा बिदेशी दर्ता विवरण नबिकरण ईपिएस कामदारले श्रम करार नविकरण भई बसाईको म्याद थप्ने वा अघिको म्याद समाप्त भई बसाईको म्याद थप गर्दा अघिल्लो म्याद सकिनु अघि नै स्थानीय आप्रवासन कार्यालय मा राहदानी , Certificate of Allien Registration Card , रोजगार अनुमति र अन्य बसाईको कारण पुष्टि गर्ने कागजात सहित निवेदन दिनु पर्दछ | बिदेशी दर्ता प्रमाणपत्र Certificate of Allien Registration Card पाएका आप्रवासी कामदारले आफनो विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको १४ दिन भित्र प्रमाण सहित आप्रावासन कार्यालयमा संशोधनका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस्तैः नाम , लिंङ्ग , जन्ममिती र नागरिकता राहदानी नम्बर , जारी मिति, बहाल रहने मिति ईत्यादि।

१३. श्रम सम्झौतामा के के हुनु पर्छ ?

कोरिया सरकारद्धारा लागू गरिएको श्रम सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तमा २०१२.१.१ देखि सम्झौता तयार गर्दा रोजगार सम्झौताको अवधि , श्रम गर्नु पर्ने समय, पाउने तलब भत्ता र बिदाको दिन आदि महत्वपूर्ण कुराहरु सम्झौता पत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेर लेखिनु पर्छ । त्यस कारण पहिले आफूले माथि उल्लेखित सम्झौतापत्र बारे सम्पूर्ण कुराहरु पढेर मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

१४.ईपिएस कामदारले अन्य व्यवसाय वा ब्यापार गर्न पाउंछ कि पाउदैन ?

आप्रवासी कामदारले तोकिएको बसाईका लागि अनुमति दिइएको म्याद भित्र बसाई अनुमतिपत्रको सिमा भित्र सिमित रहेर काम गर्नु पर्छ तथा आफनो ब्यक्तिगत ब्यापार गर्न निषेध गरिएको छ ।

१५. राहदानी कसलाई चाहिन्छ ?

कसैले अनुरोध गरेतापनि आफनो राहदानी , बिदेशी दर्ता प्रमाणपत्र,अथवा बैक सम्बन्धी कागजपत्र नछोडनुहोस्, आफैसंग राख्नुहोस् । रोजगारदातालाई आवश्यक परेमा प्रतिलिपि भने दिन सकिन्छ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *