कोरियन भाषा परिक्षा प्रश्नमा सोधिने विशेष शब्दहरू एस प्रकार छन् !

कोरियन भाषा परिक्षा प्रश्नमा सोधिने विशेष शब्दहरू …..उर्तिण गर्न जान्नै पर्ने……

प्रश्नमा सोधिने विशेष शब्दहरू

 1. 맞는  것을                             मिल्ने कुरा
 2. 가장 알맞는                          सबभन्दा  मिल्ने कुरा
 3. 맞는 내용은                         मिल्ने बिषय
 4. 설명한 것을                         वर्णन गरिएको कुरा
 5. 배열한 것을                         क्रमैसँग मिल्ने कुरा
 6. 일치하는 것을                     मिल्ने,सुहाउदो कुरा
 7. 정정학게                              ठिक   मिल्ने कुरा
 8. 제목                                      शिर्षक
 9. 완성하세요                          पुरा गर्नुहोस्
 10. 같은 것을                            उस्तै कुरा
 11. 다른 것을                            फरक कुरा
 12. 지켜야힐사항                      पालाना गर्न पर्ने कुरा
 13. 무엇에대한                          केको बारेमा
 14. 한일이아닌 것을                गरेको कुराको नभएको कुरा
 15. 하지않는 것을                    नगरीएको कुरा
 16. 알맞게                                 मिल्ने गरी
 17. 맞지않는 것을                   नमिल्ने कुरा
 18. 아닌 것을                            नभएको,नहुने कुरा
 19. 순서대로쓴 것을               क्रमैसँग लेखि अनुसार
 20. 바르지않는 것을               नमिल्ने कुरा
 21. 물음에대답                        प्रश्नको जवाफ
 22. 하는 것을                           गर्ने कुरा
 23. 관게없는 것을                   सम्बन्ध नभएको कुरा
 24. 밑준친부분에                    अन्डर लाइन गरिएको भाग
 25. 비슷한 것을                       उस्तै कुरा
 26. 이어질수있는                    सम्बन्धित कुरा
 27. 적절한                               सहि मिलेको कुरा
 28. 틀린것을                           गलत भएको कुरा
 29. 뜻                                        अर्थ
 30. 반대말                             विपरित कुरा
 31. 바르게                            मिल्ने गरी
 32. 온바른 것을                    सिधा मिल्ने
 33. 해당하는 것을                मन्जुर हुने कुरा
 34. 나열된 것을                   कम्रिक मिल्ने कुरा
 35. 목저은                             उदेश्य
 36. 잘못된 것을                   गलत भएको कुरा
 37. 옳지않는 것을              नमिल्ने कुरा
 38. 속하지않는 것을          सम्बन्ध नहुने कुरा
 39. 효과는                            असर, प्रभाव
 40. 단점                                कमजोरी पक्ष

यस्तै जानकारि पाउनको लागि

facebook page: Eps work channel/Ramro-your

website: www.epsworkchannel.com

youtube channel: eps work channel

search गरि कोरिया नेपाल सम्बन्धि थुप्रै जानकारि पाउन सक्नुहुन्छ।

२५०० शब्दहरु पनि पढ्नुहोस्

महत्वपूर्ण काेरियन शब्द र नेपालि अर्थ सहित पढ्नुहोस।शेयर गराैं

낫다 निकाे हुनु / सन्चो हुनु
낮다 कम्ती हुनु / होचो हुनु
내다 तिर्नु
냄새가 심하다 गन्ध कडा हुनु
냄새나다 गन्ध आउनु
넓다 फराकिलो हुनु
넘다 कट्नु
넘어지다 ढल्नु
노래를 부르다 गित गाउनु
농약을 치다 कृषि औषधि छरकनु
높다 अग्लो हुनु
놓아두다 राखि छाेड्नु
누르다थिच्नु
눈살을 찌푸리다 आँखा तर्नु
눈에 뭐가 나다 आँखामा केहि आउनु
눈이 뻑뻑하다 आँखा सुक्खा हुनु
늦다 अबेर हुनु / ढिला हुनु
다녀오다 गयेर आउनु
다듬다 लाउनु (धार)
다르다 फरक हुनु
다리를 떨다 खुट्टा काम्नु
다치다 चोट लाग्नु
닦다 पुछ्नु / सफा गर्नु
단정하다 सठिक पर्नु
단추를 풀다/잠그다 टाँक खोल्नु / बन्द गर्नु
달다 गुलियो हुनु
담다 भाडाेमा राख्नु
담배꽁초를 버리다 चुरोटको ठुटालाई फ्याँक्नु
답변하다 जबाफ फर्काउनु
당하다 चोट पर्नु
대단하다 अति योग्य हुनु
대화를 나누다 सम्बद गर्नु
더럽다 फोहोर हुनु
던지다 फ्याँक्नु
도독을 맞다 चोरी हुनु
도망 가다 भाग्नु
도와 주다 सहयोग गर्नु
도움이 되다 सहयोग गर्नु
도장을 찍다 छाप लगाउनु
도착하다 अाईपुगनु
돈을 내다 पैसा तिर्नु
돈을 빼다 पैसा निकाल्नु
돈을 찾다 पैसा निकाल्नु
돕다 सहयोग दिनु
되다 हुनु
드리다 टकराउनु
드시다 भाेजन लिनु

배탈이 나다 पेट दुख्नु
뱀에 물리다 सर्पले टोक्नु
벌금을 내다 जरिवाना तिर्नु
벌레를 잡다 किरा समात्नु
벽돌을 쌓다 ईटा थुपार्नु
변명하다 स्पष्टीकरण दिनु
볏짚일 깔다 सोतर,,, ,,पराल ओछ्यानु
보다 हेर्नु
보여 주다 देखाइदिनु
복잡하다 भिडभाड हुनु
볶다 भुट्नु
봉사하다 सेवा गर्नु
봐 주다 हेरिदिनु
뵈다 भेट्नु
부족하다 अपुग हुनु
부지런하다 परिसरमि
부치다 पोस्ट गर्नु
부탁하다 अनुरोध गर्नु
부품을 조립하다 पाट्स पुर्जा जोडजाड गर्नु
부피가 크다 साइज ठुलो हुनु
분루하다 छान्नु
고르다 छुट्टयाउनु
분실하다 सामान हराउनु
분위기가 촣다/나쁘다 बाताबरण राम्रो हुनु / नहुनु
불길하다 भाग्य नहुनु

불꽃이 튀다 आगोको झिल्का उछिटिनु
불량품을 고르다 बिग्रेको सामान छान्नु
불에 데다 आगोमा छुनु , सेकाउनु
불이 끄다 आगो निभाउनु
불이 나다 आगो लाग्नु
불참석하다 सहभागी नहुनु
불편하다 अफ्ट्यारो हुनु
븟다 सुन्निनु
붕대를 감다 पट्टि बाँधनु
붕대를 풀다 पट्टि फुकाउनु
붙이다 टाँस्नु
비료를 뿌리다 रासायनिक मल छर्कनु
비밀을 말하다 गोप्य कुरा गर्नु
비싸다 महँगो हुनु
빠르다 छिटो हुनु
빠지다 फर्स्नु/गयल हुनु
빨래를 하다 कपडा धुनु
뺨을 때리다 गालामा चड्काउनु
뼈가 부러지다 हड्डी भाँचचिनु
뽑다 उखेल्नु /छान्नु
사고 나다 दुर्घटना हुनु
사과하다 क्षमा गर्नु / दिनु
사기를 당하다 ठगिनु
사람이 많다 मान्छे धेरै हुनु
사료를 주다 दाना दिनु
사망하다 मृत्यु हुनु
삭제하다 मेटाउनु
삶다 बाेईल गर्नु

상담하다 परामर्श गर्नु
상을 차리다 टेबुलमा खाना पस्कनु
상을 치우다 टेबुलमा खाना खाएकाे हटाउनु
상자를 들다 बक्स उचाल्नु
상자를 싣다 बक्स लोड गर्नु
상자를 접다 बक्स पट्याउनु
상자에 담다/넣다बक्समाराखनु
상처가 나다 चोट (किस) लाग्नु
새치기하다 लाईन (पालो) मिच्नु
생각하다 सोचाइ गर्नु
샤워하다 नुहाउनु
서두르다 हतार गर्नु
선별하다 छान्नु / छुट्टाउनु
선선하다 सितल हुनु
설거지를 하다 भाडा माझ्नु
설사를 하다 पखाला चल्नु
성묘하다 चीहानमा केही कुरा चढाउनु
성실하다 बिस्वास योग्य हुनु
성지 순례를 가다 visit the holy land
세배하다 नयाँबर्षको पहिलो अभिबाधन गर्नु
세수하다 मुख धुनु
세우다 स्थापना गर्नु , ठड्याउनु
세탁기를 돌리다 वासिङ्मेसिन घुमाउनु
세탁하다 कपडा धुनु
소독하다 डेरेसिङ गर्नु
소리를 지르다 चिच्याउनु
소송하다 कानुनमा जानु
소음이 심하다 हल्ला बढी गर्नु
속상하다 दुखित हुनु

속이 안 촣다पेटभित्र गडबड हुनु
손가락이 잘리다 औला काटिनु
손가락 질을 하다 अरुलाइ औला ठडाउनु
쇼핑을 하다 सपिङ गर्नु
수리하다 मर्मत गर्नु
수술을 하다 अप्रेसन गर्नु
숙이다 झुकाउनु
술을 권하다 रक्सी पीउन प्रेरित गर्नु
술을 따르다 रक्सी हालिदिनु
술을 받다 रक्सी थापनु
쉬다 अाराम गर्नु
쉽다 सजिलो हुनु
스위치를 켜다/끄다 switch on\off
스트레스를 받다 तनाब उत्पन्न हुनु
스트레슬를 풀다 तनाब हटाउनु
시다 अमिलो हुनु
시멘트를 섞다 सिमेन्ट घोल्नु
시키다 अडर गर्नु
식사하다 भोजन गर्नु
신기하다 उजुरी गर्नु
신다 जुत्ता लगाउनु
신청하다 निवेदन (प्रस्ताव ) गर्नु
듣다 सुन्नु

들다 उठाउनु / लाग्नु
따뜻하다 न्यानो हुनु
딴짓하다 कर्तव्य पालन नगर्नु
땅을 파다 जमिन खन्नु
때리다 पिट्नु / कुट्नु
떠들다 हल्ला गर्नु
뜨개질을 하다 सिलाउनु
뜨겁다 पोल्ने हुनु / तातो हुनु
마시다 पीउनु
마중하다 समयमा पुग्नु
만지다 छुनु
많다 धेरै हुनु
말다툼하다 बादबिबाद गर्नु
말대구하다 ओठे जबाफ लगाउनु ,,, अटेरि गर्नु
말싸움을 하다 झगडा गर्नु
말씀하다 वचन भन्नु
말하다 कुरा गर्नु
맛없다 मिठो नहुनु
맛있다 मिठो हुनु
맞다 ठिक मिल्नु

먹고 싶다 खान मन लाग्नु
먼지가 많다 धुलो धेरै हुनु
먼지를 털다 धुलो झार्नु
멈추다 रोक्नु
멍하다 टोलाउनु
메모를 남기다 टिपोट छाेडि राख्नु
멱살을 잡다 गला समात्नु
모르다 थाहा नहुनु
모종을 심다 बीउ छर्नु
몸에 기운이 없다 शरीरमा तागत नहुनु
몸을 식히다 शरीर चिसो बनाउनु
못에 찔리다 काटिमा काेतारिनु
무게를 많이 나가다 ताेेउल धेरै हुनु
무너지다 ढल्नु
무단 외출하다 नसोधीकन बाहिर जानु
무리 하다 असम्भव हुनु
무시 하다 कुरा काट्नु
무치다 नगन्नु / गणना नगर्नु
문의하다 जान्करि लिनु
문자메시지를 보내다 sms पठाउनु
문제가 생기다 समस्या आइपर्नु
물건을 던지다 सामान फ्याँक्नु
물건 부수다 सामन फुट्नु, भाचिनु
미끄러지다 चिप्लिनु
미안하다 माफ गर्नु
믿다 बिस्वास गर्नु

밀다 धकेल्नु / थुप्र्नु
바꾸다 साट्नु
바꿔주다 साटिदिनु
바닥이 미끄럽다 भुई चिप्लिनु
바람이 불다 हावा चल्नु
바쁘다 ब्यस्त हुनु
박다 किला ठोक्नु
반갑다 खुशी लाग्नु
반창고를 붙이다 टेप लगाउनु
발급을 받다 दर्ता पाउनु
발길질을 하다 लात्तीले हान्नु
발생하다 देखा पर्नु
밝다 उज्यालो हुनु
밟다 टेक्ने , कुल्चिनु
밤에 휘파람을 불다 राति सुसेल्नु
방귀를 뀌다 पाद्नु
방문을 하다 भेटघाटमा जानु
배달하다 सामान पुर्‍याउनु
배송하다 सामान पठाउनु
배우다 सिक्नु
베웅하다 देख्नु/लिन जानु

신호를 가다 संकेत दिनु
실수하다 गल्ती गर्नु
심하다 अति हुनु
싸우다 झगडा गर्नु
싸움을 구경하다 झगडा हेर्नु
싸움을 말리다 झगडा मिलाउनु
썩다 मिसाउनु
썰다 काट्नु,, , चाना पार्नु,
쑥갓을 기르다 साग हुर्काउनु
쓰다 लेख्नु, तीतो हुनु, प्रयोग गर्नु
쓰러지다 ढल्नु
쓸다 बढार्नु
씻다 धुनु
아니다 नहुनु
아쉽다 मनखत लाग्नु
악수하다 हात मिलाउनु
안내받다 जान्कारी लिनु
안내하다 जानकारी गर्नु
안다/포옹하다 काखमा लिनु / अँगालाे हाल्नु
안전하다 सुरक्षित हुनु
알다 थाहा नहुनु
앓다 सिकिस्त हुनु
야간하다 रात्री ड्युटि गर्नु
야근하다 रात्री ड्युटि गर्नु
야단을 맞다 गाली खानु ,आरोपित हुनु
야하다 ज्यादै चहकिलो, भडकिलो हुनु
약속 시간을 바꾸다 भेट्ने समय परिवर्तन गर्नु
약속을 미루다 भेट्ने समय पछाडि सार्नु
약속을 어기다 बाचा भङ्ग गर्नु
약속을 지키다 बाचा पालन गर्नु
약을 짓다 औसधी तयार गर्नु
어둡다 अँध्यारो हुनु
어지럽다 घुमाउनु, रिँगटा लागनु

어쩔 수 없다 उपाय नहुनु
업무를 변경하다 ड्युटि बदल्नु
없다 नहुनु
엉멍이다 भताभुङ् हुनु
연고를 바르다 मलम लगाउनु
연극을 보다 drama हेर्नु
연락하다 सम्पर्क गर्नु
연장하다 समय थप गर्नु
열리다 खोलिनु
열심히하다 मिहिनेत साथ गर्नु
열이 나다 ज्वरो आउनु
예방하다 रोकथाम गर्नु
예배를 하다 आराधना गर्नु
예불을 드리다 बुद्धको अगाडि आराधना गर्नु
예약하다 बुकिङ गर्नु
오다 आउनु
오르다 माथी उक्लनु
오해를 풀다 समझदारि हुनु
오해를 하다 आसमझदारि हुनु
온수가 안 나오다 तातो पानी नआउनु
올려놓다 माथी राख्नु
옮기다 एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ सार्नु
옷을 갈아입다 कपडा फर्नु
옷을 개다 कपडा सफा गर्नु
옷을 말리다 कपडा सुकाउनु
옷을 입다/벗다 कपडा लगाउनु/फुकाल्नु
옷이 찢어지다 कपडा च्यात्तिनु
화를 내다 रीसाउनु
완성하다 पूरा गर्नु
외풍이 심하다 बाहिर कडा हावा चल्नु
요리를 하다 खाना पकाउनु
욕을 하다 गाली गर्नु
용서를 빌다 माफी माग्नु
용서하다 क्षामा दिनु
운동하다 ब्यायाम गर्नु
운반하다/옮기다 सामान सार्नु
운영하다 सन्चालन गर्नु
운전하다 ड्राइभिङ गर्नु
위험하다 खतरा हुनु
유리가 박히다 सिसा बिज्नु
음악을 듣다 संगीत सुन्नु
음주운전을 하다 मापसे गरि ड्राइभिङ गर्नु
이다 टाउकाेमा राख्नु
이루어지다 साकार हुनु
이를 닦다 दाँत माझ्नु

이메일을 받다 इमेल प्राप्त गर्नु
이불을 개다 सिरक धुनु
이불을 빨다 सिरक धुनु
이상하다 अचम्म हुनु
이용하다 प्रयोग गर्नु
인공호흡을 하다 कृतिम सास दिनु
인도 하다 अगुवाइ गर्नु
인상하다 बुद्धि हुनु
인하하다 घटाउनु
일어나다 उठ्नु
일하다 काम गर्नु
읽다 पढ्नु
임금체불하다 पाउनुपर्ने पैसाको माग राख्नु
입다 लगाउनु
입어 보다 लगाइ हेर्नु
있다 हुनु
잊어버리다 बिर्सनु
자다सुत्नु
자르다 काट्नु,, टुक्रा पार्नु
자리를 비우다 सिट खालि गर्नु
자연재해가 발생하다 ठुलो प्राकृतिक बिपत्ति आइपर्नु
자유롭다 स्वतन्त्र हुनु

잔소리를 하다 कचकच गर्नु
잘 나가다 राम्ररि कट्नु,, जानु
잘못 걸다 गल्ती डायल गर्नु
잡담하다 गफ गर्नु
잡초를 뽑다 झार उखेल्नु
전달하다 हस्तान्तरण गर्नु
전하를 받다 टेलीफोन उठाउनु
전화를 잘못 걸다 टेलिफाेन गल्ती डायल गर्नु
전화를 하다 टेलीफोन गर्नु
전화벨이 울리다 फोनको घण्टी आउनु
절에 가다 गुम्बामा जानु
절하다 प्राथाना गर्नु
점검하다 चेक गर्नु
정리하다 सफा गर्नु
정하다 निस्चित गर्नु

제출하다 presentation गर्नु
조용하다 शान्त रहनु
조이다 कस्नु
조퇴하다 काम बिचमा छोड्नु
좋아하다 मन पराउनु
죄송하다 माफ माग्नु
주다 दिनु
주먹질을 하다 मुक्का हिर्काउनु
주문하다 सामानको माग गर्नु
주사를 놓다/맞다 सुइ हाल्नु
주소를 묻다 ठेगाना साेधनु
주의하다 सावधानि गर्नु
준비하다 तयारी गर्नु
중요하다 महत्त्वपूर्ण हुनु
지각하다 ढिला आउनु
지계를 받다 ज्ञान प्राप्त गर्नु
지내다 बिताउनु
지저분하다 फोहोर हुनु (लथालिङ्ग हुनु)
지키다/어기다 पालना गर्नु, उल्लंघन गर्नु
지퍼를 올리다/내리다 जीपर बन्द गर्नु, खोल्नु
지혈하다 रगत रोकथाम गर्नु
진정하다 सत्यता हुनु
진찰을 받다 उपचार पाउनु
질식하다 स्वासप्रस्वस लिन नसक्नु
집을 싸다 घर सस्तो हुनु
집을 찾다 घर खोज्नु
징계하다 सजाय पाउनु
짜다 चर्को हुनु / निचोर्नु
짜중나다 रिस उठ्नु
짧다 छोटो हुनु
째려보다 कर्के आँखाले हेर्नु
찌다 मोटो हुनु, ताैल बढ्नु
차가 많다 गाडि धेरै हुनु
차가 적다 गाडी थोरै हुनु
차갑다 चिसो हुनु
차례 지내다 पिनड दिनु
찬물에 담그다 चिसाे पानीमा डुबाउनु
찬송가를 부르다 भजन गाउनु
참가하다 भाग लिनु
참다 सहनु

참석하다 भाग लिनु
찾다 खोज्नु
채팅하다 च्याटिङ् गर्नु
챙기다 अडर दिनु
처리 하다 manage गर्नु
천천히 가다 बिस्तारै जानु
첨부하다 Attach गर्नु
초대받다 निम्तो पाउनु
초대하다 निम्तो गर्नु
추가하다 थप गर्नु
추락하다 खस्नु
추방되다 पक्रिनु, समातिनु
추천하다 निम्तो गर्नु
축하하다 बधाई दिनु
출근하다 ड्युटीमा लाग्नु
출금하다 पैसा निकासी गर्नु
출동하다 बाहिर प्रस्थान गर्नु
출발하다 बाटो तताउनु
출하하다 सामान निकाल्नु
춤을 추다 नाच्नु
춥다 जाडाे हुनु
충돌하다 come in to collision
충전하다 चार्ज गर्नु
취소하다 रद्द गर्नु
취업 काम
치다 बजाउनु
치료하다 उपचार गर्नु
치우다 सोर्नु, हटाउनु
친절하다 दयालु हुनु
친하다 पारिवारिक familiar

친해지다 नजिक हुनु
침을 뱉다 थुक्नु
칼에 베이다 चक्कुद्दारा काटिनु
개다 खन्नु
겨다 बाल्नु light up
코를 풀다 सिगान फाल्नु
큰일 나다 ठुलो काम आइलाग्नु
타다 चढनु, बल्नु
태어나다 जन्मनु
토하다 वान्ता गर्नु
통역하다 अनुबाद गर्नु
통화하다 टेलीफोनमा कुराकानी गर्नु
퇴근하다 ड्युटी छुट्नु
트림을 하다 डकार्नु
틀리다 फरक हुनु
파손되다 फुट्नु
파편이 튀다 टुक्रा टुक्रा उछीटिनु
팔다 बेच्नु
페인트를 바르다 पेइनट लगाउनु
편찮다 अस्वस्थ हुनु
편하다 सजिलो हुनु
평평하다 च्यापटाे हुनु
폐업하다 व्यवसायबाट हात झिक्नु
포장하다 प्याकिङ गर्नु
폭언하다 अमयादित शब्द प्रयोग
폭해을 당하다 बल प्रयोगमा पर्नु
폭행하다 जबर्जस्ति गर्नु
플러그를 꽂다/뽑다 प्लग ON गर्नु / OFF गर्नु
피가 나다 रगत आउनु
피곤하다 थकित हुनु
피아노를 치다 पियानो बजाउनु
피우다 धूम्रपान गर्नु
필요하다 आवस्यक पर्नु
하수구가 막히다 ढलको पाइप जाम हुनु
한턱내다 पाटि दिनु
할수 없다 गर्न नसक्नु
해 주다 गरिदिनु
해결하다 निस्चय गर्नु
해고를 당하다 निष्कासनमा पर्नु
해지하다 cancel गर्नु
허가를 받다 अनुमति लिनु
헌금을 내다 पैसा सहयोग दिनि
화가나다 रिसाउनु
화상을 입다/데다 आगलागिमा पर्नु

화해하다 मेलमिलाप गर्नु
확인하다 जाँच गर्नु
환기를 시키다 ताजा हावा लिनु
환기하다 हावा जाने ठाँउ awaken
환불하다 पैसा फिर्ता लिनु
환영하다 स्वागत गर्नु
환전을 하다 सटही गर्नु
환하다 उज्यालो देखिनु
회의를 하다 मिटिङ गर्नु
홈지다 जबर्जस्ती ओगट्नु
휴업하다 बिदा लिनु
흘리다 बाहिर बग्नु pour over
힘들다 गाह्रो हुनु
가난하다 खानुन्हादा- गरिब हुनु
가능하다 खानुङ्हादा- सम्बभ हुनु
가리키다 खारिखिदा- सिकाउनु
가입하다 खाइबहादा- दर्ता गर्नु
가지고 오다 खाजिगो ओदा- लिएर अाउनु
갈다 खाल्दा- फेर्नु
갈아타다 खाराथादा- ट्रान्स्फर हुनु
감기에 걸리다 खाम्गिए खल्लिदा- रुघा लाग्नु
감봉을 당하다 खाम्बोङुल थाङ्हादा- तलब घट्नु
갖다 주다 खाज्दा जुदा- ल्याइदिनु
개선하다 खेसनहादा- नयाँ विकास गर्नु
걱정하다 खग्जङ्हादा- फिक्री गर्नु
건강하다 खनगाङ्हादा- निराेगि हुनु
건너다 खन्नदा- तर्नु , पार गर्नु
건배하다 खन्बेहादा- चेस गर्नु
건지다 खन्जिदा- उद्धार गर्नु, चलाउनु
걸리다 खल्लिदा- लाग्नु, अल्झिनु
검색하다 खम्सेगहादा- खोज्नु, पत्ता लगाउनु
게시하다 खेसिहादा- सूचना गर्नु
결근하다 ख्यल्गुन्हादा- गयल हुनु
계산하다 ख्येसन्हादा- हिसाब गर्नु
계속하다ख्येसोगहादा- लगातार गर्नु
고르다 खोरुदा- छान्नु
고민하다 खोमिन्हादा- साेचमा पर्नु
고발하다 खोबाल्हादा- ब्यत्ति बारेमा मुद्दा दर्ता गर्नु
고생하다 खोसेङ्हादा- दुख गर्नु
고용하다 खोयोङ्हादा- रोजगार
고장나다 खोजाङ्नादा- बिग्रनु
곰팡이다 생기다 खोम्फाङिदा सेङ्गिदा- धुसी पलाउन
공지하다 खोङ्जिहादा- सबै जानकारी हुनु
과속을 하다 ख्वासोगुल हादा- तीब्र गति हुनु
관광하다 – भ्रमण गर्नु
관리하다 हेरविचार गर्नु
관찮다 ठिकै हुनु
괴롭하다 दुख दिनु
교대하다 अालाेपालाे गर्नु
교회에다니다 चर्चमा जानु

국체전화를 하다 आन्तराषटिय
귀국하다 सवदेश फिर्ता हुनु
그림을 그리다 चित्र कोर्नु
근무하다 डियुटि गर्नु
금연하다 धूम्रपान निषेध गर्नु
급하다 हतार गर्नु
기분이 촣다 खुसी हुनु
기원하다 आपेक्षा गर्नु
기침을 하다 खाेकि लाग्नु
길다 लामाे हुनु
길이 막히다 बाटाे बन्द हुनु
깁스하다 प्लास्टर गर्नु
깊다 गहिरो हुनु
깜빡하다 भुसुक्के बिर्सनु
깨끗하다 सफा गर्नु
꺼내다 निकाल्नु
껴안다 पछाडिबाट अँगाल्नु
꽂다 घुसार्नु
끄다 निभाउनु
끈으로 몪다 डाेरिले बाँधनु
끊다 चुडालनु
끓리다 उमाल्नु / पकाउनु
끼이다 अन्तरमा पर्नु / चेपिनु
나오다 निस्कनु
나가다 बाहिर निस्कनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *