मुक्तक

***आलु ***

पोलेर खायेनी हुने पकाएर खायेनी हुने आलु
खेत बारी हाटबजार जता पायेनी हुने आलु
हेर्दा राता कुनै सेता कुनै निला देखिन्छ यो
मिलाएर सबै लाइ मालै लायेनी हुने आलु |

“राज”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *